Při koupi bytu žádejte potvrzení o dluzích vůči správci domu

Nový občanský zákoník přináší jednu významnou novinku, která by vám při koupi bytu neměla uniknout. Pokud kupujete byt, požadujte po prodávajícím potvrzení o tom, jaké na bytu váznou dluhy za platby vůči správci domu. Případně doložení toho, že takové dluhy neexistují. Jedná se o poplatky na náklady provozu domu či příspěvky do různých fondů. Na kupujícího totiž od nového roku přechází dluhy původního majitele bytu za platby, o kterých kupující věděl nebo o kterých se mohl dozvědět z potvrzení od správce domu.
Před novým rokem dluhy spjaté se správou domu a pozemku na nového majitele ještě nepřecházely. Prodávající musel své dluhy správci domu splatit i poté, co byt prodal. Dnes už je situace opačná, dluh přechází na nového majitele bytu, pokud o takovém dluhu věděl z vystaveného potvrzení. Zákon ale počítá s tím, že i když o existenci dluhů objektivně nevěděl, měl možnost se z vystaveného potvrzení s případnými dluhy seznámit, pokud by na jeho předložení trval. Prodejce bytu totiž ručí za úhradu dluhu pouze za podmínky, že je tento dluh uveden v potvrzení od správce domu, které kupujícímu vystaví. Pokud kupující na potvrzení nebude trvat, hrozí mu, že na něj dluhy přejdou.
Za dluhy, které na nového majitele bytu přešly, ručí prodávající osobě odpovědné za správu domu. Díky nové úpravě tak posílí postavení společenství vlastníků jednotek a správců domu. Dluh totiž mohou vymáhat po aktuálním vlastníkovi bytu jako po přímém dlužníkovi, a v případě neúspěchu též po prodejci jako ručiteli. Osoby pověřené správou domu musí na žádost potvrzení vystavit. Stejně jako prodávající má povinnost potvrzení kupujícímu doložit. Změna se dotýká jakýchkoli převodů bytových a nebytových jednotek.