Advokátní kancelář Mgr. Petry Fenikové poskytuje komplexní právní služby zahrnujicí právní poradenství v oblasti práva občanského, obchodního, trestního, rodinného, pracovního a práva správního. Konkrétně poskytujeme naším klientům právní pomoc zejména v níže uvedených oblastech:

 • Zastupování klientů v soudních, rozhodčích, trestních a v správních řízení
 • Korporátní a smluvní agenda
 • Fůze a akvizice
 • Pracovní právo
 • Občanské právo, právní vztahy k nemovitostem
 • Rodinné právo
 • Vymáhání pohledávek
 • Insolvenční právok
 • Zpracování dokumentace pro zadávací proces veřejných zakázek
 • Právo hospodářské soutěže
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Medicínské a farmaceutické právo
 • Problematika ohrožených druhů CITES